menu
Logo
x Sluiten

KINDRED SPIRITS

In de kleine zaal van Theater Bellevue strijkt Het Toneelschrijfhuis drie keer per jaar neer met Kindred Spirits. Kindred Spirits is een live talkshow waarin onze host Melissa Knollenburg in elke editie in gesprek gaat met theatermakers en schrijvers over de achterkant van ons makerschap. Elke editie staat in het teken van een actuele tendens in de sector. Zo gingen we eind 2022 in gesprek met o.a. Club Lam en Girls in Woods over vrouwenrollen in nieuw repertoire,  spraken we in de zomer van 2023 over Sisterhood in het werkveld met o.a. Eve Hopkins en Yentl van Stokkum. De wintereditie van 2023 stond in het teken van Emotionele arbeid. Kees Roorda en Melissa Knollenburg initieerde Kindred Spirits in samenwerking met Theater Bellevue om het gesprek over schrijverschap en makerschap te faciliteren.
Knollenburg: “Zo vaak lopen we tegen dezelfde behoeftes en problemen aan in onze beroepspraktijk, maar een georganiseerd moment om daarover met elkaar in gesprek te blijven was er nog niet. Het is niet gebruikelijk dat we als schrijvers dit soort middagen initiëren. Het is hoog tijd om dat te doorbreken. Zeker nu er weer zo veel onrust is in de wereld. We zijn Kindred Spirits begonnen om onszelf en elkaar er aan te herinneren oog voor de gedeelde ruimte te houden. Hoe druk we ook zijn, we moeten in gesprek blijven.”

 

SHAKESPEARE IS DEAD

TSH ondersteunt het Shakespeare is Dead festival; een festival voor nieuwe toneelschrijfkunst 2024. Shakespeare is dead is het allereerste festival in het Nederlands taalgebied dat locust op de toneelschrijfkunst. Het festival wil de hedendaagse Nederlandstalige toneelauteur in de schijnwerper zetten bij het eigen Nederlandstalige publiek en in de internationale context én een ontmoetingsplaats zijn om werk uit andere talen en culturen te ontdekken.

 

SCHRIJFPLAATS: CLUB VOOR JONGE SCHRIJVERS (15 t/m 25)

Onder de vleugels van TSH ontwikkelen enkele junior schrijvers afkomstig uit de schrijverswerkplaats van theater Bellevue, zich autonoom als schrijver. Een seizoen lang maken zij kennis met toneelschrijven en werken toe naar eindteksten die worden uitgegeven in een boekje en door professionele acteurs worden gepresenteerd.

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

TSH begeleidt ook (tegen betaling) individuele auteurs die behoefte hebben aan professionele feedback sessies.

x Sluiten


KINDRED SPIRITS
26/11/2023 – 16.00 – 17.30
KLEIN BELLEVUE

Het Toneelschrijfhuis en Theater Bellevue bundelen de krachten voor een gesprek over emotionele arbeid in het schrijven en maken van theater over persoonlijke / familieverhalen.
Steeds vaker is er ruimte voor de rijkdom van persoonlijke verhalen in het theater en daarmee voor een belangrijke diversiteit in vertellingen. Maar die positieve verandering heeft ook een keerzijde. Schrijvers en makers worden aangesproken op hun persoonlijke verbinding met het werk dat zij maken. Persoonlijke (intergenerationele) pijn op tafel leggen ten dienste van de kunst, is een investering die we nog niet altijd gezamenlijk kunnen dragen. Terwijl het theater bij uitstek een plek is waar je je pijn naartoe kunt brengen, zodat dit leed een universeel verhaal kan worden. Kunnen we hierin leren van hoe acteurs omgaan met de emotionele verbinding die ze aan moeten gaan om een rol te kunnen spelen?
Onze host Melissa Knollenburg gaat in gesprek met Esther Scheldwacht en Patsy Kroonenberg over hoe zij als makers en acteurs omgaan met de emotionele investering die ze doen tijdens en na het creatieproces. Met voordrachten van Asmae Ammadaou en Hendrik de Pecker.

Na afloop praten we graag na aan de bar met een drankje en vega(n) hapjes.

CREDITS
Gasten: Esther Scheldwacht, Asmae Amaddaou, Hendrik de Pecker, Patsy Kroonenberg
Toneelschrijfhuis: Kees Roorda, Martine Manten, Melissa Knollenburg

 

CABIN FEVER – theatrale lezing
15/10/2023 – 15.00 – 16.15
KLEIN BELLEVUE

Lisanne van Aert / Toneelschrijfhuis

In Cabin Fever besluit Freya, een jonge vrouw met een chronische huidziekte, dat ze haar biologische vader wil ontmoeten. Midden in de nacht huurt ze een huisje in het bos en spreekt ze zijn voicemail in. Als Ed komt opdagen wordt al snel duidelijk dat Freya maar één ding van hem wil weten: hoe leeft hij met de ziekte, die steeds meer van haar huid aanvreet? Maar Ed, die explodeerde van geluk toen hij de voicemail hoorde, heeft de ziekte niet. Bang dat Freya hem af zal wijzen en hij terug moet naar zijn geïsoleerde leven, begint hij zichzelf te krabben. Tot zijn huid begint af te bladderen. Tot zijn huid onder de vlekken zit en hij – in ieder geval in Freya’s ogen – ziek is. Cabin Fever is een muzikaal bodyhorror-familiedrama over het isolement van chronisch ziek-zijn en controleverlies. Over de vraag: wat is genezing? En welke rol speelt de blik van de ander hierin?

CREDITS
Schrijver: Lisanne van Aert
regie Rebekka Nilsson
Schrijfbegeleiding: Toneelschrijfhuis en Marijn Lems
lezers Marit Hooijschuur, David Eeles
Muziek: Marnix Vinkenborg

 

KINDRED SPIRITS
25/06/2023 – 16.00
KLEIN BELLEVUE

Een namiddag vol inspirerende gesprekken over solidariteit en sisterhood binnen het Nederlandse theater. Wat betekenen deze waarden eigenlijk? En waar spreken we over wanneer we deze waarden als basis nemen voor nieuwe vormen van makerschap en leiderschap? Hosts Melissa Knollenburg en Paulette Smit gaan in gesprek met onder andere artistiek directeur van Theater Bellevue, Eve Hopkins; dichter en toneelschrijver Yentl van Stokkum en de kersverse winnaar van het TheaterTekstTalent Stipendium 2023 Ayden Carlo. Lena Plantinga zal voordragen uit eigen werk.
En natuurlijk is er ook dit keer weer hartveroverende live muziek van De Sjaggeraars met een borrel op het terras van de Smoeshaan!
Er zijn kazen en een cidersubsidie, what is not to love? Tot zondag!

Het onderwerp van deze theatrale lezing is gebaseerd op “Sisterhood” van Melissa Knollenburg.

CREDITS
Presentatie: Melissa Knollenburg, Paulette Smit
Gespreksgasten: Eve Hopkins, Yentl van Stokkum, Ayden Carlo, Lena Plantinga
Muziek: De Sjaggeraars

x Sluiten

MAIL:

INFO@TONEELSCHRIJFHUIS.NL

 

POSTADRES:

TONEELSCHRIJFHUIS
P/A THEATER BELLEVUE
LEIDSEKADE 90
1017 PN AMSTERDAM

x Sluiten

Hier komt de content

x Sluiten
x Sluiten

De vrijplaats waarin de schrijftafels plaatshebben vormt het hart van het Toneelschrijfhuis. In deze ruimte krijgen toneelschrijvers per tafel de ruimte om zonder directe productiedwang te werken aan verdieping en verbetering van een toneelwerk. Deze schrijvers trekken anderhalf jaar met elkaar op om elkaar te ondersteunen, te bevragen, feedback en feedforward te geven. Daarnaast krijgt elke schrijver een individueel dramaturgisch traject dat op maat wordt samengesteld en past bij de aard en de fase van het werk. Alles met als doel het werk te kunnen verdiepen en verstevigen. Aan de basis van de vrijplaats staan tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten met alle deelnemende schrijvers en de dramaturg. De eerste sessies zullen gewijd worden aan de onderzoeksvragen die de vijf schrijvers inbrengen. Daarna zal bij toerbeurt ieders werk in het middelpunt staan van de vrijplaatsbijeenkomsten. Op vraag van de schrijver kunnen er dan ook acteurs en regisseurs gevraagd worden om het werk binnen de vrijplaats te lezen en te beproeven.

TAFEL 1

Gita Hacham, Vera Morina, Peer Wittenbols, Kees Roorda, (Lowie van Oers tijdelijk & Koen Caris tijdelijk)

 

TAFEL 2

Maaike Bergstra, Joost Sickenga II, Lisanne van Aert, Enver Husicic (Koen Verheijden tijdelijk)

 

TAFEL 3

Sanne Schumacher, Ayden Carlo, Danielle Zawadi, Sem Anne van Dijk, Marjet Moorman en Lars Koning

x Sluiten

Het Toneelschrijfhuis is een vrijplaats en ontmoetingsplaats waar schrijvers voor de podiumkunsten onder begeleiding van een dramaturg elkaars werk delen en bespreken. Tijdens twee maandelijkse intervisiebijeenkomsten wordt er feedback gegeven waar iedereen zich veilig kan voelen. De periode wordt afgesloten met een openbare presentatie in het theater.

Het Toneelschrijfhuis is ook denktank en organiseert bijeenkomsten onder de noemer Kindred Spirits over de schrijfpraktijk en actuele onderwerpen/thema’s die toneelschrijvers en artistieke verwanten bezighouden. Bijvoorbeeld over de staat van het feminiene binnen het Nederlandse theater en over emotionele arbeid.

Verder ondersteunen en begeleiden we junior schrijvers die onder de vleugels van het Toneelschrijfhuis en Theater Bellevue Amsterdam zich autonoom ontwikkelen als schrijver.

ACHTERGROND

De toneelschrijfkunst staat meer dan ooit in de belangstelling. Er is een toename te zien in het aantal verstrekte toneelschrijfopdrachten. Aan deze opdrachten is meestal ook daadwerkelijke een productie verbonden. De premièredatum staat meestal al vast, de cast en titel ook, nog voordat er een letter op papier staat. Voor toneelgezelschappen en producenten staat logischerwijs het belang van de productie voorop. De toneeltekst is een belangrijke, maar komt veelal op een tweede plaats, in een meestal dienende functie.

Toneelteksten staan aan de basis van de voorstelling en hebben tijd nodig om van idee tot een tekst van voldoende stevigheid en rijkdom te groeien. Tijd die er in veel gevallen niet is of niet betaald wordt, waardoor de schrijver gedwongen is om al aan een volgende opdracht te beginnen voordat de vorige goed is afgerond. Je kunt je afvragen of deze manier van produceren wel de beste toneelteksten en voorstellingen oplevert. Wij denken van niet. Wij denken dat een toneelschrijver gebaat is bij meer ruimte en autonomie om werk te maken dat zich op een diepgaande manier verhoudt tot de wereld om hem heen en er zo invloed op uit kan oefenen

Het TSH laat het scheppingsproces en de behoefte van de schrijver leidend zijn bij de ontwikkeling van dramatische teksten en biedt de toneelschrijver ruimte om zonder directe productiedwang te werken aan verdieping en verbetering van zijn of haar toneelwerk. Daarnaast delen we netwerken met elkaar en zorgen dat het geschreven werk –in overleg met de schrijver uiteraard, bij de juiste producent op het juiste tijdstip onder de aandacht wordt gebracht. De aard van het werk is daarin leidend. Vanuit de gedachte dat elke toneeltekst ook een ‘halffabricaat’ is, houdt de bemoeienis van het TSH niet op bij de afronding van de tekst. Het is immers ook de wens van de auteurs om gespeeld te worden. Het TSH heeft de ambitie om alle afgeronde teksten die binnen de vrijplaats geschreven worden ook echt gespeeld te krijgen en ondersteunt de schrijver bij het vinden van een geschikte productieplek.

x Sluiten
  • Toneelschrijfhuis
  • Schrijftafels
  • Activiteiten
  • ARCHIEF
  • Contact